MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn

Goed nieuws voor iedereen die gastouder wil worden: Samenopvoeden.nl biedt in samenwerking met ROC Rivor een verkorte diplomaroute aan waarbij je in acht maanden het diploma MBO-2 Helpende  Zorg en Welzijn kunt behalen. 

Meld je nu aan! 

Een diplomaroute is iets anders dan een opleiding. Je volgt geen lessen, maar doet meteen examen. Niet iedereen wordt toegelaten, je kunt de diplomaroute alleen doorlopen als je beschikt over voldoende relevante werkervaring.

Waar bestaat de diplomaroute uit?

 • Examen deel 1: schriftelijke toetsen (examen beroepsgerichte kennis, beroepsgerichte opdracht: een werkplanning maken, Nederlands schrijven, examen rekenen).
 • Centraal examen Nederlands luisteren en lezen. 
 • Examen deel 2: praktijkexamen (observatie, interview, rollenspel, Nederlands spreken en gesprekken voeren).

De instroomeisen

 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Je spreekt en schrijft Nederlands.
 • Je voldoet aan de wettelijke toelatingseis (lees hieronder meer).
 • Je hebt in de afgelopen 2 jaar minimaal 120 uur oppaservaring opgedaan, waarvan minimaal 20 uur in het afgelopen jaar óf je hebt zelf kinderen opgevoed (minimaal 2 jaar) en in het afgelopen jaar minimaal 40 uur oppaservaring opgegedaan.
 • Je hebt voldoende ervaring met alle aspecten waar een gastouder mee te maken krijgt (lees hieronder meer).

Wettelijke toelatingseisen basisberoepsopleiding mbo (niveau 2)

Sinds 1 augustus 2014 zijn er voor de basisberoepsopleiding vooropleidingseisen. Dit houdt in dat iedereen die de basisberoepsopleiding wil volgen, aan de volgende vooropleidingseisen moet voldoen: 

 • basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma lager beroepsonderwijs (lbo), voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) of voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo); of
 • theoretische leerweg: je hebt een mavo-diploma of vmbo-diploma; of
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of een vmbo-diploma; of
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo met gunstig gevolg hebt doorlopen; of
 • je bent in het bezit van een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling; of
 • een assistentopleiding die opleidt tot hetzelfde beroep of dezelfde richting. 

Wanneer je geen vooropleiding hebt genoten of niet beschikt over de benodigde diploma's kom je in aanmerking voor een toelatingsonderzoek. Het toelatingsonderzoek bestaat uit een telefonische intake waarbij de intaker controleert:

 • of je voldoende gemotiveerd bent;
 • of je beschikt over voldoende werkervaring;
 • of je de Nederlandse taal beheerst. 

 Vervolgens beslist de examencommissie en het bevoegd gezag van ROC Rivor of je wordt toegelaten tot de diplomaroute mbo niveau 2. 

Praktijkervaring die je nodig hebt

Ruime ervaring met ondersteunen bij persoonlijke verzorging/ADL (algemene dagelijkse levensbehoeften):

 • wassen en aan- en uitkleden;
 • ondersteunen bij toiletbezoek, luier verschonen;
 • eten geven en klaarmaken (fles geven, fruithap, broodmaaltijden).

Ruime ervaring met ondersteunen bij opvanglocatie en huishouden:

 • opruimen en schoonhouden van de opvanglocatie (bijvoorbeeld: bedden opmaken, toilet reinigen, vloer dweilen);
 • kindveilig maken van de opvanglocatie.

 Ruime ervaring met ondersteunen bij activiteiten:

 • activiteiten ondernemen met kinderen van verschillende leeftijdscategorieën (baby, dreumes, peuter, kleuter, het jonge schoolkind) zoals met blokken spelen, voorlezen, puzzelen, knutselen, naar de kinderboerderij.

 Ervaring met:

 • maken van een werkplanning op basis van de wensen en behoeften van de vraagouder(s) en kind(eren);
 • het stimuleren van de zelfredzaamheid;
 • ondersteunen op emotioneel gebied;
 • vakkennis bijhouden (bijvoorbeeld via (vak)bladen, internet en cursussen);
 • overleg met vraagouder(s) en consulent/bemiddelingsmedewerker;
 • feedback ontvangen van vraagouder(s);
 • evalueren van de eigen werkzaamheden.

Tot slot kun je iets vertellen over een door jezelf meegemaakte onvoorziene situatie. Bijvoorbeeld dat een kind viel, zich ergens aan stootte of ergens allergisch op reageerde. Wat gebeurde er, hoe heb je hierop gereageerd en hoe heb je vervolgens gehandeld.

Startdata

Doordat je het programma zelfstandig kunt uitvoeren, is het mogelijk om op ieder moment te starten. Let op: op het moment dat wij je betaling hebben ontvangen, melden we je direct aan bij ROC Rivor.

Duur

De duur van de diplomaroute is circa zeven maanden. De snelheid waarmee je de route doorloopt is deels afhankelijk van je eigen tempo. 

Locaties

De schriftelijke examens zijn wekelijks in Zaltbommel. En minimaal maandelijks in Apeldoorn, Dronten, Haarlem, Hoogeveen, Roermond, Roosendaal en Zoetermeer.

De locatie voor het centraal examen is Bachstraat 1 in Tiel.

Diplomaroute inhoudelijk op maat gemaakt voor gastouders

De diplomaroute is op maat ontwikkeld voor gastouders. De onderwerpen die aan bod komen hebben direct te maken met het gastouderschap.

Erkend Diploma Helpende Zorg en Welzijn MBO 2

Ben je geslaagd? Dan ontvang je een erkend MBO-2 diploma Helpende Zorg en Welzijn. Het diploma wordt gewoon thuisgestuurd! 

Hoog slagingspercentage

Doordat je ervaring moet hebben om te kunnen starten met de diplomaroute en de hoge kwaliteit van aanbevolen voorbereiding, haalt deze diplomaroute een slagingspercentage van 90%.

Kosten

De kosten voor de Diplomaroute Helpende Zorg & Welzijn Niveau 2 voor gastouders bedragen € 870,-.

Geïnteresseerd? Meld je nu aan!

Laatste wijziging: maandag, 1 augustus 2016, 15:15